militarizm

« Sözlük Dizinine Dön

1. Ordunun siviller üzerindeki egemenliği esasına dayanan ve özellikle de 19. yüzyılda ordu gücünü kullanarak yayılmacılık politikası güden devletlerin başını çektiği siyasal akım. 2. (Dar anlamda militarizm): Toplumsal ve siyasal sorunların askeri güç kullanımı yoluyla çözünebileceğini savunan görüş. 3. (Geniş anlamda militarizm): Emir-komuta, katı disiplin ve mutlak itaat gibi askeri ilke ve değerlerin sadece orduya değil, bütün topluma hakim olduğu kültürel ve ideolojik durum. 4. Askerlerin kendilerine yasalarca verilen meşru görev ve yetkilerini kötüye kullanarak, sivil siyasetçilerin görev ve yetki alanına giren politik görev ve sorumlulukları üstlenmeye yönelmesi ve kimi sivillerin bu eğilimi desteklemeleri. bkz. askeri vesayet rejimi.

İngilizcesi:
militarism
« Sözlük Dizinine Dön