mülkiyet biçimi

« Sözlük Dizinine Dön

Bir şeye sahiplenme, onu mülkiyetinde bulundurma biçimi; maddi nesnelere sahiplik etmenin hukuk düzeni ya da gelenekler tarafından tanınan ve belli yaptırımlara bağlanan kullanım, tasarruf ve yararlanma hakkının mutlak mülkiyet, özel mülkiyet veya kamusal mülkiyet gibi, özgül biçimlerinden her biri.

İngilizcesi:
form of ownership
« Sözlük Dizinine Dön