negatif özgürlükler

« Sözlük Dizinine Dön

Dışsal bir baskı olmaksızın bireyin kendi isteği doğrultusunda davranabilmesi. Baskıdan, dışsal zorlamadan, tehditlerden veya engellemelerden azade olma.

İngilizcesi:
negative freedoms
« Sözlük Dizinine Dön