niceliksel veriler

« Sözlük Dizinine Dön

Sayılabilen, ölçülebilen, dolayısıyla rakamsal değerlendirme özelliğine sahip veriler. bkz. niteliksel veriler.

İngilizcesi:
quantitative data
« Sözlük Dizinine Dön