niteliksel veriler

« Sözlük Dizinine Dön

Betimsel veya gözlemsel özellikte olduğu için rakamsal olarak ifade edilemeyen veriler. bkz. niceliksel veriler.

İngilizcesi:
qualitative data
« Sözlük Dizinine Dön