normal dağılım

« Sözlük Dizinine Dön

İstatistiksel olarak bir sayısal değer kümesinin en sık gözlemlenen, en yaygın bulunan dağılım biçimi. Bir örneklemde farklılıkları belirlemek için normal kabul edilen dağılım.

İngilizcesi:
normal distribution
« Sözlük Dizinine Dön