olağan bilim

« Sözlük Dizinine Dön

Normal bilim. 1. Belli bir alanda, paylaşılan ortak bir paradigma içerisinde yer alan bilim adamları topluluğunun veya belli bir bilim çevresinin çoğunlukla geçmiş dönemlerde elde edilen başarılardan ilham alarak sürdürdükleri araştırmalardan meydana gelen bilimsel etkinlik türü. (T.S. Kuhn) 2. Herhangi bir zamandaki egemen, genel geçer kabul edilen bilim anlayışı ve bilimsel çıkarımlar bütünü. 3. Hangi soruların sorulabileceği ve bu sorulara verilen ne tür cevapların geçerli olduğunun belirli olduğu bir paradigma içinde yürütülen bilimsel faaliyetler. bkz. paradigma, devrimci bilim.

« Sözlük Dizinine Dön