olgusal geçerlilik

« Sözlük Dizinine Dön

Bilgi üretim sürecinde gözlemlerin, gözlenmesi gerekenleri yeterli biçimde kapsaması.

İngilizcesi:
factual validity
« Sözlük Dizinine Dön