ontolojik düalizm

« Sözlük Dizinine Dön

Varlıkbilimsel ikicilik. Varlığın son tahlilde ancak birbirinden türetilemeyecek iki nihai öze indirgenebileceğini savunan felsefi görüş.

İngilizcesi:
ontolojik dualism
« Sözlük Dizinine Dön