örnekleme hatası

« Sözlük Dizinine Dön

Bir araştırma evreninden örnekleme yoluyla seçilen bireylerin sahip olduğu değerlerin,evrenin bütün bireylerinin ortalama değerinden gösterdiği sapma. Bu sapma örnek evrenin ana evreni temsil yeteneğiyle ters orantılıdır, örnekleme hatası büyüdükçe, örnek evrenin temsil gücü azalır.

İngilizcesi:
sampling error
« Sözlük Dizinine Dön