örnekleme

« Sözlük Dizinine Dön

Hakkında bilgi edinilmek istenen bir evrenden, o evreni temsil ettiği varsayılan belli sayıda örnek birimlerin seçilmesi. Örneklerin herhangi bir kurala bağlı olmadan sadece kolay elde edilebilir olma ölçütüne göre seçilmesine gelişigüzel örneklem; coğrafi olarak geniş bir alanın örnek olarak seçilmesine alan örneklemesi; örneklerin olasılık kurallarına uygun olarak seçilmesine olasılıklı örnekleme; değer yargılarının örneklerin seçilmesinde etkili olmasına yargılı örnekleme; ana evren içindeki ağırlığına göre alternatiflerden belli oranlarda örnek alınmasına pay örneklemesi; örneklerin tamamının rasgele seçilmesine rastlantısal/rassal örnekleme; araştırma evrenindeki bireylere birer sıra numarası vererek eşit aralıklardan birer örnek almaya sistematik örnekleme; örneklerin birden çok aşamada ve bir veya daha fazla örnekleme yöntemiyle seçilmesine çok aşamalı örnekleme; bütün evreni temsilen seçilen örneklerden elde edilen bilgilerin biraz daha yorumlanması veya pekiştirilmesi için yeni bir alt-evrenden ek bilgi verecek örneklerin seçilmesine de çok-evreli örnekleme denir.

İngilizcesi:
sampling
« Sözlük Dizinine Dön