örneklem

« Sözlük Dizinine Dön

Hakkında bilgi edinilmek istenen grubu temsil etmek üzere seçilen alt grup.

İngilizcesi:
sample
« Sözlük Dizinine Dön