otomatik istikrar sağlayıcılar

« Sözlük Dizinine Dön

1. Toplam talepteki dışsal değişmelerin etkisinin hızını gelirin tasarruf kararları üzerindeki etkisi aracılığı ile otomatik olarak frenleyen iktisadi mekanizma. 2. Üretimde bir azalmanın, veri vergi ve harcama kuralları çerçevesinde, bütçe açığının artmasına neden olması, bütçe açığındaki artışın da talebin artması sonucunu doğurması nedeniyle üretimin tekrar artarak istikrar kazanması.

İngilizcesi:
automatic stabilizers
« Sözlük Dizinine Dön