pilot uygulama

« Sözlük Dizinine Dön

Bir araştırmanın nihai çerçevesini oluşturmadan önce, uygulamada karşılaşılabilecek zorlukları görmek ve ilk tepkileri almak amacıyla gerçekleştirilen küçük çaplı ön araştırma. Örn. Bir anket formuna nihai şeklini vermeden önce, soruların kolay anlaşılıp anlaşılmadığının, kapalı uçlu soruların cevaplanmasında mevcut şıkların yeterli olup olmadığının, anketin cevaplanmasının farklı eğitim ve yaş gruplarına göre ortalama ne kadar bir süre aldığının veya amaçlanan verileri toplamak için mevcut soruların az/yeterli/fazla olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, anketin sınırlı sayıda kişiye uygulanması.

İngilizcesi:
pilot study
« Sözlük Dizinine Dön