pozitif iktisat

« Sözlük Dizinine Dön

İktisadi olay, olgu ve süreçleri “olması gereken” açısından değil, bizzat “olan” açısından inceleyen, iktisadi hayatta ne olması gerektiğini değil, ne olduğunu araştıran iktisat dalı. Pozitif iktisadın olayları objektif olarak incelediği ve bunlardan bilimsel sonuçlar çıkardığı kabul edilmektedir. Buna karşılık normatif iktisatta değer yargılarının analize dahil olması söz konusudur. Örn. “Faiz oranları ile para talebi arasında ters yönlü bir ilişki vardır” gibi yargılar pozitif iktisat kapsamında, “işsizlik azaltılmalıdır” ya da “sosyal adalet sağlanmalıdır” gibi yargılar normatif iktisat kapsamında değerlendirilir. bkz. normatif iktisat.

İngilizcesi:
positive economics
« Sözlük Dizinine Dön