PUM PRIMING

« Sözlük Dizinine Dön

Harcamaların gelir yaratıcı etkisinin bulunduğu görüşünden hareketle, ekonomiyi durgunluktan kurtarmak ve iktisadi faaliyetleri canlandırmak için devletin, açık piyasa işlemleri veya başka yollarla piyasaya para pompalayarak satınalma gücünü artırmaya yönelik harcama yapması.

İngilizcesi:
pump-priming
« Sözlük Dizinine Dön