rasyonel cahillik

« Sözlük Dizinine Dön

Rasyonel bir bireyin bilginin edinilmesinde onu “elde etmenin maliyeti” ile ona “sahip olmanın sağlayacağı fayda”yı karşılaştırarak; bilgi edinme maliyetinin ona sahip olmanın sağlayacağı faydayı aşması halinde, bilinçli olarak o bilgiden yoksun kalma tercihi.

İngilizcesi:
rational ignorance
« Sözlük Dizinine Dön