rasyonel seçim

« Sözlük Dizinine Dön

Karar verilecek konularda olası tüm seçeneklerin sıralanması, her birinin maliyet ve getirilerinin hesaplanması ve buna bağlı olarak en uygun kararın verilmesi.

İngilizcesi:
rational choice
« Sözlük Dizinine Dön