reaksiyon teşkili

« Sözlük Dizinine Dön

Tepki oluşumu. Bilince çıkmayan bazı istek veya güdülerin esas amaçlarının tam karşıtı ile ifade edilecek kadar iyi gizlenmesi. Örn. Bazen aşırı sevgilerin altında kin ve nefret duygularının yatması.

İngilizcesi:
reaction formation
« Sözlük Dizinine Dön