rekabet

« Sözlük Dizinine Dön

Aynı alanda faaliyet gösteren rakipler arasında, kazancı maksimize etmek amacıyla yapılan yarışma. Seçimlerde daha başarılı olarak iktidara gelmek, parlamentodaki etkinliğini artırmak gibi amaçlarla siyasi partiler arasında yapılan yarışa siyasi rekabet; verimliliği ve kaliteyi yükselterek, fiyatı düşürüp satış hacmini ve kazancı artırmak amacıyla firmalar arasındaki, ve belirli bir bölgedeki veya dünyadaki kaynaklar üzerinde kontrol gücünü artırmaya yönelik devletler arasındaki rekabete de ekonomik rekabet denir.

İngilizcesi:
competition
« Sözlük Dizinine Dön