sabit sermaye malları

« Sözlük Dizinine Dön

Makineler, üretim tesisleri, bina ve araziler, ulaştırma araçları gibi uzun ömürlü, işletmelerde sabit sermaye hesabına alınan ve toplam harcamaları kullanım sürelerine göre yıllara dağıtılarak maliyet hesabına amortisman olarak geçen menkul ve gayrimenkul mallar.

İngilizcesi:
fixed capital goods
« Sözlük Dizinine Dön