sahte entellektüel

« Sözlük Dizinine Dön

Aydın olmanın gerektirdiği temel özellikleri taşımıyor olmasına rağmen, geçmiş olduğu toplumsal süreçler ve sahip olduğu statü bakımından öncü durumunda olan kişi.

İngilizcesi:
pseudo-intellectual
« Sözlük Dizinine Dön