saklı kamuoyu

« Sözlük Dizinine Dön

Bireylerin olası baskılardan çekinerek açıklamaktan kaçındıkları saklı tercihlerini de içeren görüş ve anlayışların toplumsal dağılımı (T. Kuran) bkz. açık tercih, saklı tercih, tercih çarpıtması.

İngilizcesi:
private opinion
« Sözlük Dizinine Dön