Say kanunu

« Sözlük Dizinine Dön

Mahreçler kanunu. Üretimin tüketimden öncelikli ve daha önemli olduğunu, bir A malının üretiminin (sahibi için gelir yaratmak suretiyle) bir B malına talep yaratacağını ifade eden yasa. (J.B. Say) Say

« Sözlük Dizinine Dön