sentez

« Sözlük Dizinine Dön

Bireşim. Aralarında ortaklık kurulabilecek farklı birimlerin belirli ilişkiler yumağı biçiminde bir araya getirilmesi. Ayrıca bkz. diyalektik mantık.

« Sözlük Dizinine Dön