Sezarizm

« Sözlük Dizinine Dön

1. Hiç bir yasal, hukukî ve ahlakî sınır tanımayan diktatörlük. 2. Siyasal olarak örgütlenmiş bir toplumun, temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı, keyfi, merhametsiz ve totaliter bir şekilde yönetilmesi.

İngilizcesi:
Caesarism
« Sözlük Dizinine Dön