sosyal güvenlik kurumu

« Sözlük Dizinine Dön

Memur, işçi ve hizmetli statüsüne sahip devlet personelinin emekli maaşlarını ödeyen, sakatlık, yaşlılık ve ölüm sigortalarını karşılayan, bu konularla ilgili yasalarda öngörülen tüm işlemleri yürüten, tüzel kişiliğe sahip sosyal güvenlik kurumu. Daha önceki dönemlerde memurların emeklilik işlemleri Emekli Sandığı, işçilerin emeklilik işlemleri SSK, kendi adına serbest çalışanların emeklilik işlemlerini ise Bağ-Kur yaparken, 2000’li yıllarda bu kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirilmiştir.

İngilizcesi:
social security institution
« Sözlük Dizinine Dön