sosyal refah kriterleri

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. refah kriterleri.

İngilizcesi:
social welfare criteria
« Sözlük Dizinine Dön