sosyal yaptırım

« Sözlük Dizinine Dön

Kınama, alay etme, gruptan dışlama, ilişkileri askıya alma veya doğaüstü güçlerle korkutma gibi bireyler tarafından uygulanan yaptırım. bkz. yaptırım

İngilizcesi:
social sanction
« Sözlük Dizinine Dön