sosyal yapı

« Sözlük Dizinine Dön

Bir toplum içinde yaşayan grupların oluşum veya ayrışmasında rol oynayan benzeşme, farklılaşma ve tabaklaşma örüntüleri. bkz. tabakalaşma.

İngilizcesi:
social structure
« Sözlük Dizinine Dön