sosyalizm

« Sözlük Dizinine Dön

Üretim araçlarının mülkiyetinin devlete ait olması, üretim ve bölüşümün toplum adına merkezi planlama yoluyla devlet tarafından organize edilmesi, özel teşebbüs ve mülkiyet hakkının olmaması yahut çok sınırlı tutulmasının öngörüldüğü toplumsal düzen. Söz konusu ilkeleri eksen alan yönetim tarzına da sosyalist yönetim denir. Yirminci yüzyılın başında Bolşevik Devrimi ve daha sonra İkinci Dünya Savaşının ardından epeyce popülarite kazanmış olan sosyalist merkezi planlama modeli, Berlin Duvarı’nın yıkılması ve SSCB’nin dağılmasıyla yirminci yüzyılın sonlarında popülaritesini kaybetmiştir. bkz. sosyal demokrasi, demokrasi, kapitalizm.

İngilizcesi:
socialism
« Sözlük Dizinine Dön