mülkiyet

« Sözlük Dizinine Dön

Sahiplik. Sahiplenme, mülk edinme. Belirli bir nesne, taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde sahibine kullanma, yararlanma vb. her türlü tasarrufta bulunabilme yetkisi veren ayni hak.

İngilizcesi:
property
« Sözlük Dizinine Dön