merkezi planlama

« Sözlük Dizinine Dön

Üretim, yatırım ve bölüşümle ilgili kararların merkezden planlanması. Ne üretilecek, nasıl üretilecek, ne kadar üretilecek, ne zaman, nerede ve kimin için üretilecek gibi temel ekonomik soruların cevabının serbest piyasaya, alıcı-satıcılara ya da özel girişimcilere bırakılmayıp, resmi otorite tarafından merkezden planlama suretiyle cevaplandığı sisteme de merkezi planlama sistemi ya da merkezden planlı ekonomik sistem denir.

İngilizcesi:
central planning
« Sözlük Dizinine Dön