perestroyka

« Sözlük Dizinine Dön

Rusçada “yeniden yapılanma” anlamına gelen ve M. Gorbaçov’un önderliğinde 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren uygulanmaya başlanan; iktisadi düzeyde merkezi planlama ekonomisinden açık piyasa ekonomisine, siyasal düzeyde de katı merkeziyetçi yönetim biçiminden, Sovyetler Birliği’ni oluşturan cumhuriyetlere daha fazla özerklik tanıyan adem-i merkeziyetçi yönetim biçimine geçilmesini öngören politika ve reform hareketlerinin genel adı.

İngilizcesi:
perestroika
« Sözlük Dizinine Dön