şüphe paradoksu

« Sözlük Dizinine Dön

Bir şeyden emin olmadan başka bir şeyden şüphelenmenin imkânsız olması veya tersinden, bir şeyden kuşkulanabilmek için başka bir şeye inanmanın zorunlu olmasıyla ortaya çıkan paradoks. Mutlak şüphenin imkânsızlığını ifade eden kavram.

İngilizcesi:
paradox of absolute scepticism
« Sözlük Dizinine Dön