tarihsel ifadeler

« Sözlük Dizinine Dön

Genel ifade biçimleri “şöyle şöyle olmuştur…” şeklinde formüle edilebilecek olan ve geçmiş tecrübeleri ifade etmek için kullanılan ifadeler. Tarihsel ifadeler için “bunun delili/kanıtı nedir” sorusu ile “falanca kişiye/kaynağa göre..” önekini kullanmak anlamlıdır. Benzer şekilde, bir tarihsel ifadeyi veya aksini desteklemek için delillerden ya da kanıtlardan bahsetmek anlamlıdır. Temel ifadelerin aksine tarihsel ifadeler için “mümkündür ki, muhtemeldir ki..” birçok durumlarda anlamlı; ancak “biz inanıyoruz ki..” öneki anlamsızdır. (Ş. Kocabaş) bkz. ifadelerin gruplandırılması.

İngilizcesi:
historical sentences
« Sözlük Dizinine Dön