ifadelerin gruplandırılması

« Sözlük Dizinine Dön

Çeşitli ifade biçimlerinin, yerli yerinde ve doğru şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, taşıdıkları temel nitelikler veya ortak özellikler ekseninde çeşitli gruplara ayrılması. Literatüre Ş. Kocabaş’ın kazandırdığı bu gruplandırmaya göre temel ve dini ifadeler (TED ifadeler); mantıksal matematiksel ve biçimsel ifadeler (MMB ifadeler); P-ifadeleri; tecrübi ifadeler; teorik hipotetik empirik ifadeler (THE ifadeler); tarihsel ifadeler; mecaz ve benzeşim ifadeleri (teşbihler) ve hayali ifadeler olmak üzere sekiz grupta toplanabilecek olan ifade grupları, merkezinde temel ve dini ifadeler grubunun bulunduğu ve dışa doğru, kendisinden önceki ifade grubunu da içerecek biçimde giderek genişleyen halkalar şeklinde şematize edilmektedir.

İngilizcesi:
grouping sentences
« Sözlük Dizinine Dön