TED ifadeler

« Sözlük Dizinine Dön

temel ve dini ifadeler. Bu tür ifadeler, özünde birer açıklama olan THA ifadelerin temelini teşkil ederler. Dini ifadeler yol gösterici olarak kabul edilen ifadelerdir. Bu tür ifadeler için sağlanabilirlik veya gerçeklikle karşılaştırma esas değildir. Temel veya dini ifadelere, hipotetik açıklamalar getirmeye kalkışmak, ya da hipotetik açıklama sorusunu sormak anlamsızdır. Nedensel, diyalektik, probabilistik, rölativistik.. vb. teorik yapı örneklerini dini ifadelerde kullanmak, gramatik bir şaşkınlığın belirtisidir. Örn. Nedensel anlamda Allah evreni neden yarattı sorusu bir anlam ifade etmez. Aynı şekilde büyük bir olasılıkla evreni Allah yarattı, ya da büyük bir ihtimalle kainat kendi kendine var oldu demek de anlamsızdır. Bir dinsel ifade için inanıyorum ki.. öneki ve inanıyor musun sorusu anlamlıdır. Temel ve dini ifadelerin kabulü veya inkârı örneğin teorik ifadeler gibi öteki ifadelerin kabul veya inkar edilmesine benzemez. Çünkü bunlar hakkında verilecek bir karar, bütün bir kavramlar düzeni ve yaşam tarzında esaslı bir değişikliği gerektirebilir. bkz. ifadelerin gruplandırılması, ifadelerin gramatik ayrımı.

İngilizcesi:
basic and religious statements
« Sözlük Dizinine Dön