teorik iktisat

« Sözlük Dizinine Dön

Kuramsal iktisat. Belirli bir zaman ve mekan esas alınmadan, genel ve soyut bir çerçeve içinde kalmak kaydıyla, iktisadi olgular arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin teorik çerçevede belirlenmesine yönelik çözümlemeler bütünü.

« Sözlük Dizinine Dön