terminoloji

« Sözlük Dizinine Dön

Terimbilim. Bir bilim dalı, sanat, edebiyat ya da düşünsel veya siyasal ekolün semantik veya bilgisel çatısını oluşturan, daha çok terim niteliği taşıyan kelime ve kavramlar bütünü.

« Sözlük Dizinine Dön