tersine bakım yasası

« Sözlük Dizinine Dön

Sosyal yardım kapsamındaki kaynakların yeniden dağıtımı söz konusu olduğunda, en çok ihtiyacı olanların en az, en az ihtiyacı olanların ise en çok pay aldığını ileri süren kuram. Buna göre toplumun en yoksul kesimleri, sadece ekonomik ve sosyal kaynaklardan değil, aynı zamanda refah devleti yardımlarından yararlanma yeteneklerinden de yoksun olmaları nedeniyle, genellikle fakirlikleriyle ters orantılı olarak yardım alırlar. bkz. Director-Stigler yasası.

İngilizcesi:
inverse care law
« Sözlük Dizinine Dön