ticari defterler

« Sözlük Dizinine Dön

Ticari faaliyette bulunan her tacirin işletmenin ekonomik ya da mali durumunu, borç-alacak ilişkilerini ve faaliyet döneminde elde edilen sonuçları tespit etmek amacıyla işletmenin nitelik ve hacminin gerektirdiği şekilde tutmakla yükümlü olduğu defterler. Belli başlı ticari defterler şunlardır: Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, kasa defteri, işletme defteri ve karar defteri.

İngilizcesi:
books of account
« Sözlük Dizinine Dön