toplumsal bütünleşme

« Sözlük Dizinine Dön

sosyal entegrasyon. Birden fazla toplumun, yahut toplumsal alt grupların, belirli amaçların gerçekleştirilebilmesi yolunda, önceki özellik ve kimliklerini terk ederek yeni ve ortak bir kimlikte buluşmaları.

« Sözlük Dizinine Dön