toplumun bilimselleşmesi

« Sözlük Dizinine Dön

Bir yandan insanı çevreleyen tüm bilgi alanlarının bilimsel bilgi çatısı altına sokulmaya çalışılması, diğer yandan da bilimsel bilginin giderek bütün toplumsal alanlara derinlemesine nüfuz etmesi.

İngilizcesi:
scientification of society
« Sözlük Dizinine Dön