transfer toplumu

« Sözlük Dizinine Dön

Başta devlet hazinesinden olmak üzere, kamu kaynaklarından belirli çıkar gruplarına giderek artan oranlarda fon veya kaynak aktarıldığı; karşılıksız transferlerle bedava beslenmeye alışmış toplum.

İngilizcesi:
transfer society
« Sözlük Dizinine Dön