zaman-mesafe yılgısı

« Sözlük Dizinine Dön

Bir fikir veya yeniliğin çıktığı yer ve zamandan uzaklaştıkça kabul görme derecesinin azalması. bkz. zaman-mesafe yakınsaması, zaman-mesafe sıkışması.

« Sözlük Dizinine Dön