İki değişken arasında tesadüfle açıklanamayacak ilişki. bkz. nedensellik.

İngilizcesi:
significant relationship