Gök cisimlerinin niteliği ve hareketlerini inceleyen bilim dalı.

İngilizcesi:
astronomy