İnsan davranışlarının çoğunun insanın nasıl düşündüğünün ortaya konulması ile anlaşılabileceğini savunan görüş.

İngilizcesi:
cognitivism