bireysel öğrenme

« Sözlük Dizinine Dön

İnsanın diğer insanların yardımı veya katkısı olmadan sadece kendi kabiliyetlerini kullanarak ve doğal çevresiyle etkileşim yoluyla bilgi edinmesi. bkz. sosyal öğrenme.

İngilizcesi:
individual learning
« Sözlük Dizinine Dön